Ondernemend Emmen en Ondernemend Hoogeveen pleiten voor herstel Q-liner busverbinding Emmen – Hoogeveen

donderdag 16 mei 2024

Ondernemersorganisaties Ondernemend Emmen en Ondernemend Hoogeveen pleiten voor het herstellen van de snelle busverbinding tussen Hoogeveen en Emmen: de Q-liner 327, de busverbinding vanaf Emmen hoofdstation via Emmen-Zuid en de A37 naar het stationsgebied van Hoogeveen en vice-versa. Ondernemend Emmen en Ondernemend Hoogeveen blazen hiermee een pleidooi vanuit het Drents Parlement uit 2020 nieuw leven in. De snelle bus werd in 2012 geschrapt omdat er destijds te weinig gebruik van werd gemaakt.

“We zijn nu 12 jaar verder en de wereld van de regio ziet er heel anders uit dan toen,” zeggen de ondernemersorganisaties. Een belangrijke reden voor dit pleidooi nu, is de snel toenemende samenwerking tussen onderwijsinstellingen in beide plaatsen en andere vormen van samenwerking. Beide plaatsen zijn bijvoorbeeld belangrijke hoekstenen van de Dutch Tech Zone (DTZ), om maar eens iets te noemen. “Neem de IT Hub die sinds een jaar in Hoogeveen opleidingen verzorgt op het gebied van ICT en ICT-toepassingen. Een deel van de studenten komt uit Emmen, of loopt vanuit Hoogeveen stage bij bedrijven in Emmen. Die moeten nu een ommelandse reis maken per bus. Dat moet echt anders”, zeggen de ondernemers, “willen we als regio onderwijsvoorzieningen goed bereikbaar houden en aantrekkelijk blijven voor jongeren om hier te blijven. Het kan niet zo zijn dat een rit die per auto krap een half uur is, met de bus dubbel zo lang duurt. En veel jongeren hebben helemaal geen auto, zijn dus op de bus aangewezen voor deze reis.”
Voor deze studenten wordt binnen het DTZ-verband ook gezocht naar meerdere oplossingen die ook passen binnen deze tijd. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het meerijden met medewerkers die deze route ook nemen, carpooling.

De ontwikkelingen in de zorg zijn een volgende belangrijke reden om de buslijn terug te willen. Hoogeveen heeft tegenwoordig een week-ziekenhuis van Treant waar heel veel mensen uit Emmen worden behandeld. Voor grotere ingrepen moeten inwoners van Hoogeveen naar Emmen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het bezoek.

De auto is nu het enige vervoermiddel wat beide locaties op een snelle manier aan elkaar koppelt. Herstel van de Q-liner kan helpen de bereikbaarheid te verbeteren. Beide ondernemersverenigingen zouden graag zien dat het Drents Parlement de discussie over herstel van de Q-liner 327 die in 2020 stukliep op de corona pandemie, weer oppakt. De wereld is wat regionale samenwerking en de daarvoor noodzakelijke bereikbaarheid snel aan het veranderen, constateren ze. “Willen we als regio blijven meetellen en aantrekkelijk zijn, dan zijn goede OV-verbindingen tussen de grote kernen onmisbaar. Kijk ook naar de Nedersaksenlijn die oostelijk Nederland gaat verbinden. Daar hoort een goed aansluitend busnetwerk bij. De Q-liner Emmen-Hoogeveen kan ook daar deel van uitmaken.”

(op de foto: Herman G. Idema, directeur Ondernemend Emmen)

Meer nieuws