Onze focusgebieden

Onze focusgebieden

Onze activiteiten richten zich op techniek & industrie, internationaal ondernemen, kennisdeling, netwerken, parkmanagement en het stimuleren van de lokale economie in de meest ruime zin van het woord. Samenwerking, innovatie en belangenbehartiging vormen binnen al deze aandachtsgebieden de leidraad. Klik op een van de iconen hierboven voor meer informatie per focusgebied.