Bouw hoogspanningsstation Veenoord stevige steun in de rug voor Zon op Dak bedrijventerreinen Emmen

dinsdag 23 februari 2021

De bouw van een nieuw hoogspanningsstation aan de A37 bij Veenoord is en stevige steun in de rug voor het project Zon op Dak van Ondernemend Emmen en de gemeente Emmen. “We zijn hartstikke blij dat Enexis en Tennet de knoop hebben doorgehakt en bij Veenoord een nieuwe op- en afrit bouwen van de bestaande stroomsnelweg vanuit de Eemshaven naar Zwolle. Dat maakt dat wij nu onze plannen ook in de tijd kunnen wegzetten en een concrete planning kunnen maken,” zegt Herman Idema, directeur van Ondernemend Emmen en aanjager van het project Zon op Dak.
Doel van het project van Ondernemend Emmen en de gemeente  is, om zo kort mogelijke termijn 100 hectare bedrijfsdaken te voorzien van zonnepanelen. De eerste pilots hiervoor zijn inmiddels gaande. Het project past naadloos in de visie van de provincie Drenthe om bedrijfsdaken te gaan benutten voor zonnestroom in plaats van landbouwgrond.

Van vluchtstrook naar snelweg
De directeur van Ondernemend Emmen is blij met de permanente oplossing om de netcapaciteit in de regio te vergroten. “We hebben afgelopen jaar als Ondernemend Emmen wel al voor elkaar gekregen dat zeg maar ‘de vluchtstrook ’van het stroomnet, de reservecapaciteit, gebruikt mag worden voor de afvoer van zonnestroom, maar dit is natuurlijk nog een stevige route erbij naar de snelweg van Tennet en Enexis voor de duurzaam opgewekte stroom uit de regio.”

Lokaal benutten
Ondernemend Emmen werkt echter ook nog aan ander mogelijkheden om de stroom van de stroom van die 100 hectare panelen te benutten. Dan gaat het om gebruik op de bedrijventerreinen zelf door onderlinge uitwisseling van stroom door bedrijven, maar ook om de  mogelijke levering aan de nieuwe waterstoffabriek die op Bargermeer wordt gebouwd en energieopslag. Naar deze mogelijkheid wordt de komende jaren onderzoek gedaan op het terrein van het in aanbouw zijnde Solar Innovation and Experience Center op zonnepark Oranjepoort.

Bedrijfsvestigingen
“We hebben het nu wel over de afvoer van elektriciteit, maar zo’n nieuw hoogspanningsstation, zo’n nieuwe op- en afrit van de stroomsnelweg, betekent niet alleen een afvoermogelijkheid, maar ook dat we meer energie het gebied in kunnen brengen. En dat is natuurlijk weer een positief punt om nieuwe bedrijven aan te trekken met een grote energiebehoefte. Het mes snijdt dus aan twee kanten met dit nieuwe project van Enexis en Tennet. Ja, we zijn er als Ondernemend Emmen heel blij mee. We staan er helemaal achter,” aldus Herman Idema. “Hoe sneller klaar, hoe beter.” De bouw begint in 2023.

Meer nieuws