Van ons eigen energiecollectief: Waar gaat het heen met de energieprijzen

donderdag 21 april 2022

In veel sectoren hebben ondernemers te maken met hoge grondstofprijzen. Hout, metaal, meel, … en dan zijn ook de energieprijzen nog eens ongekend hoog.

We nemen u graag in vogelvlucht mee in de ontwikkeling van energieprijzen en wijzen u op de voordelen van het collectief.

Energieprijzen collectief

Heeft u uw energieprijzen vastgezet in de loop van 2020 of nog iets eerder? Dan heeft u waarschijnlijk geluk gehad; weinigen zullen de exceptionele prijzen van dit moment hebben voorzien. Het collectief (een werkgroep van deelnemende bedrijven) heeft jarenlang bijzonder gunstige prijzen vastgelegd en de meeste gasprijzen staan nog steeds bijzonder gunstig vast tot en met 2023! Zij achten het nu niet het moment om prijzen voor korte of langere periode vast te zetten.

Bent u nu toe aan nieuw een contract?

We helpen u graag met zo gunstig mogelijke contracten (afhankelijk van de marktprijzen, maar we hebben wel lage marges bedongen!).

Bijkomend voordeel is dat u niet meer zelf de markt in de gaten hoeft te houden: de werkgroep van deelnemende bedrijven houdt tijdens de lopende contracten de markt voor volgende jaren in de gaten en zorgt steeds alvast voor een nieuw contract. Lees onderaan dit artikel met welke onderwerpen u nog meer energiekosten kunt besparen!

Ontwikkeling energieprijzen

Prijzen elektriciteit en gas deels gerelateerd

Elektriciteit en gas tonen vaak een vergelijkbaar beeld als het gaat om prijsontwikkeling. De reden hiervoor is dat we onze elektriciteit gedeeltelijk opwekken in gascentrales. Hierdoor brengt een stijgende gasprijs ook een stijging op de elektriciteitsmarkt met zich mee. Elektriciteit is ook afhankelijk van andere factoren. Zo heeft de kolenprijs invloed (door meer of minder inzetten van kolencentrales), de CO2 heffingen vanuit Europa (met name bij de kolencentrales heeft dit veel impact op de productiekosten) en het toenemende aantal zonnepanelen en windmolens.

De elektriciteitsprijzen en gasprijzen zijn dus aan elkaar gerelateerd, maar verlopen niet altijd hetzelfde.

Prijsverloop afgelopen jaren

Na de piek in 2018 en de daarop volgende daling in 2019 bereikten de prijzen begin 2020 (achteraf gezien) het laagste niveau in de voorgaande 3 a 4 jaar. Zie de stippellijnen in de prijsgrafiek hier onder.

Voor gas zag de werkgroep van bedrijven op dat moment weinig kansen op verdere daling; het niveau was zelfs nog lager dan in 2016.  

Voor elektra zagen diverse analisten begin 2020 nog voldoende reden om te verwachten dat de dalende trend van 2019 weer opgepakt zou worden als het eerste herstel van corona in beeld zou zijn. Eind 2020 stegen de elektriciteitsprijzen wel, maar dit werd toegekend aan de gebruikelijke verhoging in de winter. De verwachting was dat de prijzen in het voorjaar van 2021 weer zouden dalen. Dat was aanvankelijk ook het geval, maar vanaf mei 2021 begon de markt onverwachts te stijgen.

Afbeelding: globaal beeld van prijsontwikkeling elektriciteit en gas 2015 tot medio 2021; Inmiddels liggen de prijzen ver boven deze grafiek.

Oorzaak van de prijsstijgingen

De energieprijzen begonnen eind 2020 te stijgen door enerzijds de hoge vraag in Azië (door het herstel van de eerste corona-golf) en anderzijds de hogere vraag in de extra koude winter in Azië en vervolgens in Europa en Amerika. Hierdoor zijn de Europese gasvoorraden, die we jaarlijks vullen, flink aangesproken. Deze gasvoorraden zouden we normaal in de zomer van 2021 wel weer vullen, maar door weinig aanvoer van LNG gas uit Amerika (veel ging naar Azië) en weinig aanvoer vanuit Rusland (weinig transport door Oekraïense leiding én nieuwe pijplijn naar Duitsland kon nog niet in gebruik genomen worden), viel de vullingsgraad tegen. Ook de beperkte gaswinning in Groningen droeg niet bij aan betere vulling.

De elektriciteitsprijzen werden nog verder verhoogd door de toegenomen handel in CO2 rechten. Mede hierdoor steeg de prijs voor CO2 in de afgelopen jaren aanzienlijk. Energieproducenten moeten voor hun CO2 uitstoot rechten betalen en de hogere CO2 kosten rekenen ze uiteraard door in de verkoopprijs van elektriciteit.

Als klap op de vuurpijl brak er een oorlog uit waar júist de partijen bij betrokken zijn die Europa van veel gas kunnen voorzien.

Energieaanbod is momenteel goed

Weliswaar is de gaslevering door Oekraïense leidingen juist verhoogd sinds het begin van de oorlog en Azië vraagt minder gas waardoor er ook vanuit Amerika veel gas geleverd wordt, maar de angst voor plotseling uitvallen van aanbod en de toegenomen wens van Europese landen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, zorgt voor aanhoudend hoge prijzen. Ook wil Europa nu eerst de gasvoorraden weer op een minder risicovol niveau brengen. Het hoge aanbod is dus niet volledig beschikbaar voor de huidige energievraag.

Wij bevelen dit partnerschap van harte bij u aan!

We werken in dit collectief samen met tientallen ondernemersverenigingen. PM Energie begeleidt ons hier bij. We kunnen u helpen met:

Neem vrijblijvend contact op via g.douw@pmenergie.nl.

Meer nieuws