Zon op Dak

Zon op Dak

Met het project Zon op Dak slaan de gemeente Emmen en Ondernemend Emmen de handen ineen om grote stappen te zetten met een concreet project voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Bedrijven in Emmen worden gesteund om mee te komen in de energietransitie door hun daken te benutten voor zonnepanelen. Veel bedrijven willen immers wel verduurzamen, maar komen er niet aan toe omdat ze opzien tegen de complexiteit en de kosten van een dergelijk project. Met Zon op Dak kunnen we een groot potentieel aan bedrijfsdaken aanboren voor een nieuwe, lokale en oneindige energiebron. In het najaar van 2019 zijn we van start gegaan met de eerste 20 bedrijven in Emmen.

Wilt u uw bedrijfsdaken ook benutten om over te stappen op zonne-energie? Aanmelden voor de volgende fase van Zon op Dak is al mogelijk!

Meer weten?
Arda van Dam, a.vandam@ondernemendemmen.nl

Meer projecten van OE