Samenwerken met Duitsland

Intensieve samenwerking Ondernemend Emmen en Wirtschaftsverband Emsland in project ‘DIA’

Ondernemend Emmen en Wirtschaftsverband Emsland vertegenwoordigen beiden ondernemers in verschillende sectoren: industrie, dienstverlening, handel. In totaal zijn dat ongeveer 700 bedrijven. Door samen te werken willen de twee organisaties zich gezamenlijk en grensoverschrijdend inzetten voor hun leden. Dit doen ze door de bestaande netwerken uit te bouwen en te versterken, en waar dat nodig is nieuwe netwerken te realiseren. Hiertoe is met steun van de Eems Dollard Regio (EDR) / Interreg het project DIA opgezet: Digitalisierung, Innovation, Austausch (Digitalisering, Innovatie, Uitwisseling).

De belangrijkste doelstelling van het project is om van het grensgebied Emsland – Zuidoost-Drenthe meer één economisch gebied te maken. Een gebied zonder (mentale) grens om zaken te doen, gezamenlijk te produceren, in- en verkoop te doen, handel te drijven. Een goede buur is ook in dit opzicht – zeker gezien de logistieke en geopolitieke ontwikkelingen – steeds belangrijker dan een ‘verre vriend’.

Hier leest u een samenvatting van het projectplan.

Op 3 november 2021 vond er in Emmen een uitwisseling plaats tussen Nederlandse en Duitse ondernemers die samen wilden brainstormen over gedeelde vraagstukken, wensen en mogelijkheden. Met de uitkomst sluiten we fase 1 van het project DIA af en gaan we verder met fase 2: het uitwerken van de ideeën om zowel fysiek als digitaal makkelijker met elkaar in contact te komen en te blijven.

Hier leest u het verslag van de DIA-bijeenkomst op 3 november 2021.

Meer weten?
Herman G. Idema, h.idema@ondernemendemmen.nl

(foto: Guido Hansman)

Meer projecten van OE