Mantelzorg Infopunt

In september 2019 lanceerden we de informatieve website www.mantelzorginfopunt.nl. Deze online helpdesk biedt werkgevers tips en praktische instrumenten voor het succesvol combineren van werk en mantelzorg.

Inmiddels combineert één op de vier werknemers hun baan met zorgtaken thuis. Aandacht voor deze mantelzorgers op de werkvloer levert een ondernemer niet alleen financiële voordelen op door het voorkomen van ziekteverzuim, maar draagt ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Mantelzorg Infopunt biedt nuttige informatie en een handreiking om in vier stappen tot een mantelzorgvriendelijk beleid te komen. In een mantelzorgvriendelijke organisatie is de combinatie van werk en mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de mogelijke verlofregelingen bekend en worden deze actief toegepast, en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen. In een samenleving waar het aantal werkende mantelzorgers gestaag toeneemt is een actief beleid op het combineren van werk en zorgtaken immers een onmisbaar onderdeel geworden van aantrekkelijk werkgeverschap.  

In november 2021 is er, in samenwerking met Albert Nieuwenhuis en met steun van de Provincie Drenthe, aan de website een innovatief en laagdrempelig E-learningtraject toegevoegd. Met behulp van een korte quickscan kan eerst de huidige situatie in kaart gebracht worden, maar een werkgever kan ook meteen met deze online cursus aan de slag. Hoeveel mantelzorgers heb ik eigenlijk in dienst en hoe ga ik op constructieve wijze het gesprek met hen aan? Wat hebben zij nodig om hun werk en mantelzorgtaken goed te kunnen combineren en welke mogelijkheden heb ik als werkgever om hen daarbij te helpen? Met behulp van voorbeelden, inspirerende video’s, handige overzichten en ‘hands-on’ actielijsten kan iedere werkgever in korte tijd de opgedane kennis vertalen naar zijn of haar eigen situatie. Niet alleen voor de korte termijn maar als blijvend onderdeel van het personeelsbeleid.
Het E-learningtraject is gratis te volgen vanuit huis of kantoor, in eigen tijd en tempo.

In een speciale editie van het magazine ‘Gezond in Drenthe 2020’ wordt in stripvorm op laagdrempelige wijze uitgelegd hoe belangrijk het is om oog te hebben voor de werkende mantelzorger.

Mantelzorg Infopunt is mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit het Interreg Noordzee Regioprogramma voor het project In For Care. De website is samengesteld door Ondernemend Emmen in samenwerking met projectpartners en associated partners Provincie Drenthe, Gemeente Assen, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Aa en Hunze, Naoberloket Noordenveld en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor hun advies en kritische blik danken we Nieuwenhuis Advies & Training, Gemeente Emmen, De Groot Installatiegroep en Dokter Schoonmaakorganisatie.

Meer weten?
Arda van Dam, a.vandam@ondernemendemmen.nl

(foto: Guido Hansman)

Meer projecten van OE