Mantelzorg Infopunt

In september 2019 lanceerden we de informatieve website www.mantelzorginfopunt.nl. Deze online helpdesk biedt werkgevers tips en praktische instrumenten voor het succesvol combineren van werk en mantelzorg.

Bijna één op de vier werknemers combineert hun baan met zorgtaken thuis. Aandacht voor deze mantelzorgers op de werkvloer levert een ondernemer niet alleen financiële voordelen op door het voorkomen van ziekteverzuim, maar draagt ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Mantelzorg Infopunt biedt in vier overzichtelijke stappen een handreiking om tot een mantelzorgvriendelijk beleid te komen. In een mantelzorgvriendelijke organisatie is de combinatie van werk en mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de mogelijke verlofregelingen bekend en worden deze actief toegepast, en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen. In een samenleving waar het aantal werkende mantelzorgers gestaag toeneemt is een actief beleid op het combineren van werk en zorgtaken immers een onmisbaar onderdeel geworden van aantrekkelijk werkgeverschap.  

Mantelzorg Infopunt is mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit het Interreg Noordzee Regioprogramma voor het project In For Care. De website is samengesteld door Ondernemend Emmen in samenwerking met projectpartners en associated partners Provincie Drenthe, Gemeente Assen, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Aa en Hunze, Naoberloket Noordenveld en het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Meer weten?
Arda van Dam, a.vandam@ondernemendemmen.nl

(foto: Guido Hansman)

Meer projecten van OE