Verruimde BMKB regeling versneld open

maandag 16 maart 2020

De regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) wordt versneld verruimd in verband met de corona problematiek.

Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verlenen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van een eerdere aankondiging nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

“De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het corona virus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen”, aldus staatssecretaris Keijzer (EZK) in een toelichting.

Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct € 300 miljoen aan extra financiering ter beschikking wordt gesteld aan mkb-bedrijven die getroffen worden door de corona problematiek. De verruiming geldt vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een vorige week al aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het corona virus op te vangen.

Overigens kunnen ondernemers die getroffen worden door de corona problematiek ook werktijdverkorting aanvragen alsmede uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen. ZZP’ers kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ).

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld

Meer nieuws