Ondernemend Emmen daagt bedrijven uit voor project ‘hybride techniekexperts’ techniekonderwijs

donderdag 26 augustus 2021

Ondernemersorganisatie Ondernemend Emmen daagt haar leden en andere bedrijven in de regio uit om mee te doen aan het project ‘hybride techniekexpert’. Directeur Herman G. Idema van Ondernemend Emmen: “Dat betekent dat vakmensen vanuit jouw bedrijf een aantal uren per week werken als docent op een technische opleiding in de regio.” Het project maakt deel uit van de activiteiten rond Sterk Techniekonderwijs Zuidoost-Drenthe.

Idema schetst het waarom:  “Wat we willen is de praktijk van het technisch bedrijfsleven nog meer naar het klaslokaal brengen en tegelijkertijd ook de kennis vanuit het onderwijs bij de bedrijven naar binnen brengen. We willen met het project ‘hybride techniekexpert’ vakmensen als deeltijd praktijkleraar inzetten, terwijl die vakmensen tegelijkertijd zelf kennis en ervaring opdoen in het technisch onderwijs. En daar hoef je helemaal geen getrainde leraar voor te zijn en heb je ook geen ingewikkelde opleiding voor nodig.”

Het project in het kader van Sterk Techniekonderwijs  Zuidoost-Drenthe wordt opgezet in samenwerking met het Hondsrug College, het Drenthe College en Hogeschool Windesheim. Die leveren ook de benodigde ondersteuning aan de vakmensen die vanuit de bedrijven willen meedoen.

Grote behoefte

Binnen zowel het Hondsrug College als de technische opleidingen van Drenthe College, is grote behoefte aan praktijkkennis en ervaring in de lessen. Idema: “Het brengt de opleidingen dichter bij de bedrijven. En dat is waar we naartoe moeten. Een steeds betere aansluiting van de opleiding en wat bedrijven vragen. Plus dat leerlingen zo ook steeds beter weten wat er straks te doen is en wat er van ze verwacht wordt. Hybride techniekexperts zorgen er voor dat leerlingen zien en horen hoe wat ze nu leren, straks in het bedrijf wordt toegepast.”

Vruchten plukken als bedrijf

Ook bedrijven plukken er de vruchten van, zegt de directeur van Ondernemend Emmen. “Om enkele dingen te noemen: Als bedrijf help je mee aan een betere aansluiting op de praktijk, plus kennis uit het onderwijs komt op zijn beurt jouw bedrijf binnen. En, je kunt jouw medewerkers extra ontwikkelingsmogelijkheden bieden, het is goed voor je eigen netwerk en je bent bijvoorbeeld instaat om alvast op school talent te scouten voor een latere stage en baan.”

Neem voor informatie en vragen contact op met Herman G. Idema via h.idema@ondernemendemmen.nl of 06 20 34 66 56

Meer nieuws