OE-lid stelt zich voor: Buro Horizon

donderdag 29 februari 2024

Mijn naam is Yvette Meinema en in 2017 ben ik gestart met Buro Horizon. Ik vervul interim opdrachten op het gebied van bestuursadvies en communicatie in verschillende branches: industrie, overheid, zorg en onderwijs. Er is meestal iets aan de hand als klanten met hun vraag bij mij komen. Soms is dat iets leuks, zoals de ontwikkeling van een innovatiecentrum waarvan iedereen moet weten dat het bestaat en waar de communicatie dus voor ingericht moet worden. Maar, soms gaat het ook om minder leuke zaken zoals een faillissement of een crisis in een organisatie. Juist dan wil je dat de communicatie zorgvuldig is. Wat houdt dat dan precies in?

Wat ik doe
–  Woordvoering & persvoorlichting
–  Communicatiestrategie en of aanpak maken en vooral ook uitvoeren, vooral ook doen.
–  Communicatiebeleid maken en implementeren
–  Bestuursadvies
–  Participatietrajecten inrichten/organiseren

Ik heb opdrachten mogen doen voor en met:
GZI Next
NAM
Avebe
Stichting de Toegang Emmen
RUG
NHL Stenden
Hanze Hogeschool
UMCG
Verschillende overheden (gemeenten, waterschap en provincie).

Mijn aanpak is gericht op actie, overzicht, rust en natuurlijk richting. De plannen moeten van het papier af komen zoals dat heet. We moeten niet te lang praten, maar ook vooral doen. Communicatie is uiteindelijk natuurlijk iets doen, namelijk met elkaar in gesprek komen, naar elkaar luisteren en op die manier samen verder zoeken naar oplossingen voor vraagstukken.

www.burohorizon.nl

Meer nieuws