NOM-directeur Dina Boonstra gaat in gesprek met Emmense ondernemers

woensdag 21 juni 2023

Op initiatief van ondernemersorganisatie Ondernemend Emmen komt Dina Boonstra, directeur van de NOM, naar Emmen om tijdens een bijeenkomst over de NOM in gesprek te gaan met het regionale Midden- en Kleinbedrijf. Dat doet ze op 27 juni tussen 15.30 en 17.00 uur in het ondernemerscafé van Ondernemend Emmen aan de Kapitein Nemostraat.

Nieuwe koers
Het blijkt dat er, zeker binnen het Midden- en Kleinbedrijf in de regio verschillende misverstanden bestaan over de rol van de NOM en wat de organisatie voor het regionale MKB kan betekenen. Daarover wil de directeur persoonlijk opheldering komen geven en vragen over beantwoorden. Ook zal ze ingaan op de nieuwe koers van de NOM, gericht op het binnenhalen van kleine, slimme bedrijven in het Noorden, in plaats van hele grote vissen.

Kerntaken
De NOM heeft drie kerntaken: Investeren, Innoveren en Internationaliseren.
De NOM heeft financiële middelen om te investeren in innovatieve bedrijven. In Drenthe bijvoorbeeld via een combinatie van het NOM-fonds en het MKB Fonds Drenthe.
De tweede I betreft Innoveren.  De NOM zet in op de thema’s duurzamer, gezonder en slimmer. Dit laatste komt bijvoorbeeld samen bij Technologies Added in Emmen. Een mooi voorbeeld van slimmer produceren in een shared facility, een gezamenlijke fabriek. En dan is daar ook nog de voedseltransitie: van dierlijk naar plantaardig. Het Business Innovation Program Food richt zich op ondernemers wiens idee of bedrijf de voedselketen duurzamer, slimmer, efficiënter of gezonder kan maken.
Een belangrijk thema is ook internationaliseren. Hier richt de NOM zich op innovatieve buitenlandse bedrijven en maakt hen enthousiast voor een vestiging Noord-Nederland. Het gaat dus niet per se (meer) over het binnenhalen van zo groot mogelijke organisaties, met veel werkgelegenheid; “From volume to value”, wordt het genoemd.

Aanmelden
Bent u erbij op 27 juni? Aanmelden kan via NOM-directeur Dina Boonstra te gast in ons Ondernemerscafé (OE) – Ondernemend Emmen

(foto: NOM)

Meer nieuws