Grote betrokkenheid bij workshop duurzaam ondernemen

maandag 13 november 2023

Op 9 november waren Herman Idema en Arda van Dam te gast bij partner Growing Emmen, waar ze een presentatie met workshop verzorgden: Duurzaam ondernemen: van mondiaal naar lokaal.

Bestendig omgaan met bronnen, voorzien in de levensbehoeftes van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen, balans tussen people, planet en earth. Van de Club van Rome en de Sustainable Development Goals van de VN gingen we naar het hier en nu in Emmen. Wat gebeurt er al aan verduurzaming, welke thema’s zijn belangrijk en bij welke projecten kun je als ondernemer inhaken? Daarna gingen de deelnemers in groepjes aan de slag met de vraag wat je als ondernemer (maar ook privé) morgen al kunt doen om verder te verduurzamen. Het leverde praktische en laagdrempelige ideeën op.

De tips en inzichten vielen in vruchtbare aarde bij de zeer betrokken deelnemers!

(foto: Hansman Fotografeert)

Meer nieuws