Drive-thru diploma uitreiking bij PRO Emmen

donderdag 18 juni 2020

In afstemming met de gemeente Emmen heeft PRO-Emmen besloten om voor hun gediplomeerden een “drive-thru” diploma-uitreiking te organiseren op donderdag 25 juni a.s. van 18.15 tot uiterlijk 21.30 uur.  Als gevolg van de corona-crisis kan de jaarlijkse diploma-uitreiking helaas niet binnen de school plaatsvinden, daarom organiseren zij de uitreiking nu buiten de school.

Gedurende het genoemde tijdsbestek zullen de gediplomeerden, samen met hun ouders/verzorgers in 1 auto arriveren en de route rijden zoals is aangegeven op de bijgaande routekaart. Op de openbare weg naast de school stapt iedere gediplomeerde uit, ondertekent zijn/haar diploma en vertrekt vervolgens weer naar huis.

Dit alles heeft tot gevolg dat het parkeerterrein voor de school en het direct daarvoor liggende parkeerterrein zijn opgenomen in de aanrijroute voor de gediplomeerden. Deze twee parkeerterreinen kunnen niet worden gebruikt om te parkeren door leden van verenigingen of andere bezoekers gedurende het genoemde tijdvak. PRO Emmen zal de automobilisten van het bestemmingsverkeer de juiste rijrichting op verwijzen, zodat zij niet de aanrijroute van de gediplomeerden zullen gaan volgen.

PRO Emmen vraagt omwonenden om begrip voor deze situatie.

Meer nieuws