Ondernemend Emmen: belangenbehartiger voor ondernemers in Emmen

Ondernemend Emmen:
samenwerken loont!

Ondernemend Emmen brengt ondernemers in verbinding. Met elkaar en met iedereen die een bijdrage kan leveren aan een optimaal ondernemingsklimaat in Emmen. Leden van Ondernemend Emmen hebben altijd een streepje voor!
300+
Leden
2020
Opgericht
16.000
FTE

Onze focusgebieden

Onze activiteiten richten zich op techniek & industrie, internationaal ondernemen, kennisdeling, netwerken, parkmanagement en het stimuleren van de lokale economie in de meest ruime zin van het woord. Samenwerking, innovatie en belangenbehartiging vormen binnen al deze aandachtsgebieden de leidraad.