Ondernemend Emmen: belangenbehartiger voor ondernemers op de bedrijventerreinen in Emmen

Ondernemend Emmen:
samenwerken loont!

Ondernemend Emmen brengt ondernemers in verbinding. Met elkaar en met iedereen die een bijdrage kan leveren aan een optimaal ondernemersklimaat in Emmen. Dit doen we door het organiseren van informatieve netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, door te participeren in nationale en internationale projecten ten behoeve van ondernemers, en door de belangen van ondernemers te behartigen in alles wat we doen. Leden van Ondernemend Emmen hebben altijd een streepje voor!
300+
Leden
2020
Opgericht
16.000
FTE

Onze focusgebieden

Onze activiteiten richten zich op het stimuleren van de lokale economie in de meest ruime zin van het woord. Focusgebieden zijn techniek & industrie, internationaal ondernemen, kennisdeling, netwerken en parkmanagement. Samenwerking, innovatie en belangenbehartiging vormen binnen al deze aandachtsgebieden de leidraad.