Ondernemend Emmen onderzoekt eigen marktplaats voor duurzame energie

donderdag 20 juli 2023

Ondernemend Emmen start een onderzoek naar een eigen handelsplatform voor elektriciteit op de bedrijventerreinen Bargermeer en Bedrijvenpark A37. Via het systeem kunnen bedrijven op de bedrijventerreinen onderling zelf opgewekte duurzame elektriciteit uit zonnepanelen verhandelen. Het is één van de resultaten van een bijeenkomst van Ondernemend Emmen met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe over het volle stroomnet op de bedrijventerreinen in Emmen. Enkele tientallen bedrijven waren bij de bijeenkomst aanwezig.

Netbeheerder Enexis heeft onlangs laten weten dat het stroomnet op de bedrijventerreinen in Emmen in principe ‘vol’ is. Uitbreiding van de aansluiting van bestaande bedrijven of het aansluiten van nieuwe bedrijven met een grotere elektriciteitsbehoefte kan de komende jaren niet. Tenzij er wordt samengewerkt door de huidige stroomgebruikers. Dan liggen er op beperkte schaal wel mogelijkheden.

Naast een onderzoek naar een eigen handelsplatform voor Bargermeer en omgeving, start op korte termijn daarom ook een onderzoek naar het precieze stroomverbruik bij een groep grotere stroomverbruikers. Het onderzoek moet duidelijk maken op welk moment waar in een bedrijf de meeste stroom wordt verbruikt. In de praktijk blijkt dat kleine verschuivingen in het gebruik door enkele bedrijven, soms veel vrije capaciteit op het stroomnet kan opleveren om andere , nieuwe, bedrijven mee te voeden. Het gaat dan om het verschuiven van de zogenaamde piekvraag naar elektriciteit.

Tijdens de bijeenkomst van Ondernemend Emmen werd verder stilgestaan bij de mogelijkheden die het Just Transition Fund biedt bij de omschakeling naar duurzame energie, stroom uit zon en wind, en het belang van samenwerking om voor een bijdrage uit dit fonds van 330 miljoen euro voor Groningen en de gemeente Emmen in aanmerking te komen. Een eerste project op het gebied van gezamenlijke energieproductie door een aantal bedrijven op Bargermeer is momenteel al in onderzoek.

(Foto: Ondernemend Emmen)

Meer nieuws