Nieuws van MM bereikbaar

dinsdag 10 mei 2022

Focusgroep N862

Een optimale, veilige en betere bereikbaarheid van de industrieterreinen op de weg Emmen-Klazienaveen (N862). Wat betekent dit voor de huidige weg? Welke wensen liggen er vanuit de omgeving? Wordt de weg verdubbelt, of moeten de rotondes groter?

Samen met de focusgroep is gezocht naar de beste oplossingen voor het verbeteren van deze weg. Alle wensen en ideeën worden de komende maanden verder uitgewerkt in een aantal ontwerpvarianten.
In juli komt de focusgroep weer bijeen. Dan zal kritisch worden gekeken of de ontwerpvarianten voldoen aan de gewenste criteria: een optimale, veilige en betere bereikbaarheid.
Na de zomervakantie wordt u uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst om deze ontwerpvarianten te bekijken. Eind dit jaar maken we de keuze voor de voorkeursvariant.
Wilt u weten wat er is besproken in de focusgroepen? Elk vastgesteld verslag staat op de projectenpagina van MM Bereikbaar. 

Focusgroep Bargermeer

De Rondweg N391 wordt een stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen en dus zonder verkeerslichten en rotondes. In de nieuwe situatie worden de kruisingen Abel Tasman en en Phileas Foggstraat weggehaald en komt er één nieuwe ongelijkvloerse aansluiting terug. 

Focusgroep Bargermeer is drie keer bij elkaar geweest om te kijken naar mogelijke locaties voor een nieuwe ongelijkvloerse aansluiting. Er zijn twee verschillende ontwerpvarianten gemaakt en voorgelegd aan de focusgroep. Begin juli worden de twee ontwerpvarianten door de focusgroep getoetst aan de vooraf vastgestelde eisen. Zo kan bepaald worden welk ontwerp het best voldoet.
  
Net als de plannen voor de weg Emmen-Klazienaveen wordt u na de zomervakantie uitgenodigd voor inloopbijeenkomst(en) om deze ontwerpen te bekijken. 

Ontsluiting Meerdijk en Barger-Oosterveld De Rondweg (N391) wordt een stroomweg zonder verkeerslichten en rotondes. De huidige kruising Rondweg/weg Emmen-Klazienaveen wordt aangepast tot een ongelijkvloersse aansluiting, waardoor het verkeer op de Rondweg straks ongehinderd door kan rijden. 

Wat betekent dit voor de weg Emmen-Klazienaveen?

De weg Emmen-Klazienaveen wordt door rotondes aangesloten op de op- en afritten van de Rondweg. De huidige aansluiting van de Meerdijk op de Rondweg komt te vervallen.

Waarom deze aanpassing?
IIn Nederland zijn er verschillende wegtypes. De volgorde in belangrijkheid is: snelweg – stroomweg -gebiedsontsluitingsweg – erfontsluitingsweg. De weg Emmen-Klazienaveen is een gebiedsontsluitingsweg en daarmee ondergeschikt aan de Rondweg (stroomweg). 
Dit heeft gevolgen voor de manier waarop beide wegen op elkaar worden aangesloten. Hoe dit er straks uit komt te zien zal samen met de focusgroep worden onderzocht   Verkeer vanuit Meerdijk en Barger-Oosterveld Na aanpassing van de kruising Rondweg/Emmen-Klazienaveen is er geen ruimte voor een op- en afrit tussen deze kruising en de huidige ovonde (Stadionweg-Statenweg). 

Het eerste overleg van de focusgroep met vertegenwoordigers van o.a. EOP Barger-Oosterveld, FC Emmen, Ondernemend Emmen, Carmel College, DLE Oeverse Bos, Crematorium de Meerdijk en ondernemers heeft plaatsgevonden. Dit gesprek ging vooral over de afsluiting van de op- en afrit Meerdijk. 

Deze focusgroep wordt ook betrokken bij de aanpassingen van de kruising Rondweg/Emmen-Klazienaveen (N862). EOP Angelslo en volkstuincomplex Moeder Aarde zijn gevraagd om ook deel te nemen aan deze focusgroep.
 
Sport- en bewegingscampus
De toekomstplannen van de Sport en Bewegingscampus Emmen is voor het verdere proces heel belangrijk en dienen een plek te krijgen in het proces rondom de situatie bij Meerdijk. In mei staat een tweede bijeenkomst met de focusgroep gepland. Dan staan de plannen van de campus centraal.

Inloop projectbureau MM Bereikbaar

Heeft u een vraag over MM Bereikbaar of wilt u een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers?

Elke donderdag werken medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeente Emmen samen op het projectbureau MM Bereikbaar aan de Oude Meerdijk 22 in Emmen. Heeft u een vraag of wilt u rustig de ontwerpen een keer bekijken?
U kunt zonder afspraak tussen 15.00-16.00 uur langskomen. 

Wilt u op een ander moment een afspraak met een medewerker? Neem dan contact op met Carina Vrij: telefoonnummer: 0591-685 773 / 06 21 51 60 28 of via de mail: c.vrij@emmen.nl.

Wees welkom!  

Meer nieuws