Maandag 6 september 2021 start laatste bouwfase Knooppunt Emmen West

dinsdag 24 augustus 2021

Knooppunt Emmen-West nadert zijn voltooiing. De laatste bouwfase start op maandag 6 september 2021. Om het werk te kunnen voltooien is het nodig om de op- en afrit van de N34 aan de westzijde tijdelijk te sluiten. Zo ontstaat de ruimte om de bouwwerkzaamheden veilig uit te voeren. In ongeveer tien weken tijd wordt het laatste deel van de fly-over afgebouwd en het wegennet opnieuw ingericht. De verwachting is dat medio november alle verkeersstromen van knooppunt Emmen-West, in de definitieve situatie, open zijn voor het verkeer.

Wat gaat dicht?

Omleiding

Via de omgevingsapp worden de gebruikers elke week op de hoogte gehouden van de voortgang van deze laatste bouwfase en ook worden hier regelmatig foto’s geplaatst, zodat men een goed idee krijgt van de werkzaamheden.

Onderstaand de omleidingsroute

Meer nieuws