Drenthe College start practoraat Waterstof in de Industrie

dinsdag 9 november 2021

Met de aanstelling van Willem Hazenberg als beoogd practor Waterstof in de Industrie zet Drenthe College de eerste stappen om een practoraat* energietransitie te starten. Het practoraat is onderdeel van de ambities van de Regiocampus in Emmen. Energietransitie is een van de hoofdthema’s in de kennisagenda van het Noorden en met de instelling van het practoraat wordt daaraan invulling passend bij de regionale focus op de toepassing van waterstof in een industriële omgeving. Er wordt samengewerkt met de provincie Drenthe, de gemeente Emmen, de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, Alfa-college, Noorderpoort, de Dutch TechZone en het bedrijfsleven in de regio Emmen.

Dit najaar (2021) gaan de eerste verkennende activiteiten van start. Het practoraat Waterstof in de industrie heeft als opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor waterstof als energiedrager in de industrie en welke kennis en vaardigheden mbo studenten zich hiervoor eigen dienen te maken. De onderzoeken worden in eerste instantie opgepakt met studenten van de AOT (Allround Operational Technicus), Werktuigbouw en Elektrotechniek opleidingen. Na deze niveau 4 techniek opleidingen vindt een uitbreiding plaats naar alle andere technische opleidingen van DC.

Willem treedt op als kwartiermaker voor het practoraat. Hij is geen onbekende in de nationale en internationale Industrie. Hij is werkzaam bij Stork en een expert op het gebied van waterstof en geothermie, voorzitter en oprichter van HYDROGREENN (HYDROGen Green Regional Energy Economy Network Northern Netherlands), groepleider KIVI klankbordgroep  Ingenieurs en energietransitie betreffende de waterstofgroep en projectmanager van de waterstofwijk Hoogeveen onderzoek. Een practoraat met dit onderwerp is uniek in Nederland. De kennis die wordt opgedaan zal in nauwe samenwerking met andere practoren, waaronder practoraat Mobiliteit en waterstof van Noorderpoort, worden vormgegeven en gedeeld.

In regio Emmen is de grootste industriekern van Noord-Nederland gevestigd. Het klimaatakkoord met de uitdaging om de CO2 uitstoot te verminderen heeft op deze industrie, als grootverbruiker van fossiele brandstoffen, groot effect.

De energietransitie vraagt om te kijken naar hernieuwbare energiebronnen. Eén van de hernieuwbare energiebronnen die op dit moment veel potentieel lijkt te hebben is waterstof.

Uit gesprekken met partners in de regio blijkt dat grote belangstelling bestaat om de toepasbare mogelijkheden van waterstof in de industrie te verkennen met tegelijk ook een wat bredere reikwijdte richting groene energiebronnen.

Niet alleen moeten huidige en toekomstige medewerkers opgeleid worden, ook onderzoek is wenselijk. Door het aantrekken van Willem Hazenberg slaat DC een brug tussen ondernemers (in de regio) en onderwijs.

*Practoraat
Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven.

Meer nieuws