Enquête

23 juli 2020

De gevolgen van de coronacrisis blijven groot. Ook voor u als ondernemer. Uit de vele (telefonische) contacten die we in de afgelopen tijd hebben gehad, blijkt ook dat er nog veel zorgen en onzekerheden zijn. Om een nog breder inzicht te krijgen in de impact van het coronavirus op Emmense ondernemers, vragen wij u nogmaals om mee te werken aan een enquête met een vragenlijst.

Graag horen we van van u hoe het er met uw onderneming voor staat en welke urgente issues zich voordoen.Vult u de enquête alstublieft zoveel mogelijk in. Zoals aangegeven, geven de resultaten inzicht in de impact van het coronavirus en wat dit voor Emmense ondernemers betekent. Ook horen wij graag hoe u omgaat met de opgelegde maatregelen door het Rijk. En daarnaast hopen we duidelijkheid te verkrijgen over de bekendheid en inzetbaarheid van het ondersteuningspakket van het Rijk. Kent u de steunmaatregelen? En heeft u er misschien gebruik van gemaakt?

De individuele informatie uit deze enquête wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Een samenvatting van de resultaten zal op de website www.ondernemendemmen.nl gepubliceerd worden.

Wij wensen u allemaal veel sterkte in deze tijd.

Met vriendelijke groet,

Guido Rink
Wethouder Economisch zaken Gemeente Emmen

Jelle Dokter
Voorzitter Ondernemend Emmen