EMCO
Ondernemend Emmen heeft afspraken gemaakt met het werkvoorzieningsschap EMCO over het netjes houden van het bedrijventerrein Bargermeer 1. EMCO-medewerkers ruimen per eind september 2020 bijvoorbeeld het aanwezige zwerfvuil op. Het project wordt uitgevoerd in het kader van ‘schoon, heel en veilig’. Alles schoon, alles netjes. Een professionele uitstraling voor een professioneel bedrijventerrein, dat wil Ondernemend Emmen op bedrijventerrein Bargermeer. Het resultaat is minder vandalisme, een betere uitstraling voor de bedrijven, een prikkel voor ondernemers om ook hun eigen terreinen en panden netjes te houden en daaraan gekoppeld een hogere waarde van de bedrijfspanden.
Bargermeer 1 is het deel van Bargermeer tussen de Abel Tasmanstraat en het Bargermeerkanaal. Op dit oudere deel van het ongeveer 800 hectare grote bedrijventerrein is enkele jaren geleden de hele groenvoorziening al vernieuwd in het kader van het vernieuwingsprogramma BaHCO voor heel Bargermeer. Toen heeft Ondernemend Emmen ook afspraken gemaakt met de gemeente Emmen over de overname van het groenonderhoud door de ondernemersorganisatie en het netjes houden van groen en bermen.

Meer contractpartners van OE