MKB Inkoop

Op de hoogte blijven van de aanbestedingen bij de gemeente Emmen? Neem dan regelmatig een kijkje op hun aanbestedingskalender. Deze kalender krijgt elke twee weken een update.

Lokale ondernemers zo goed mogelijk kansen bieden om in te tekenen voor opdrachten en aanbestedingen van de overheid of van andere grote instanties in de regio. Samen met de gemeente Emmen doet Ondernemend Emmen er alles aan om ondernemers te informeren over de mogelijkheden die er liggen. Veel kansen blijven voor kleine en middelgrote bedrijven namelijk onbenut: “Vaak komt dat door gebrek aan kennis of een onjuist beeld bij ondernemers over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid of andere instanties.” aldus directeur Herman Idema.

Op 19 mei 2022 organiseerde Ondernemend Emmen in opdracht van de gemeente Emmen een succesvol MKB Inkoopsymposium. Zo’n 100 deelnemers werden door de gemeente bijgepraat over hun inkoopbeleid en werden door een panel van ondernemers meegenomen langs concrete ervaringen met aanbestedingstrajecten. Dit symposium werd in oktober opgevolgd door een verdiepende workshop bij de gemeente waarbij werd ingegaan op een voorbeeldcasus zodat alle stappen van het traject konden worden doorgenomen. Ook was er gelegenheid om het gesprek aan te gaan met de inkopers van de gemeente.

Op 26 januari 2023 organiseerde Ondernemend Emmen een vergelijkbare bijeenkomst, waarbij zo’n 50 aanwezige ondernemers kennis konden maken met de inkopers van Treant, de grootste werkgever van deze regio.

Voor 2024 staat er een bijeenkomst over Social Return on Investment (SROI) in de planning: data en info volgen.Meer projecten van OE