Make it in Emmen

Make it in Emmen

Ondernemend Emmen werkt samen met de provincie Drenthe, de gemeente Emmen, het IWCN (International Welcome Center North), de SMRE (Stichting Marketing Regio Emmen), NHL Stenden en Growing Emmen aan het project Make it in Emmen. Daarmee is Emmen aangehaakt bij een breed initiatief om het aannemen van buitenlands personeel in Noord-Nederland te vergemakkelijken. Het betreft hier met name kenniswerkers op HBO- of WO-niveau.

Iedere laatste donderdag van de maand vindt bij Growing Emmen het event Growing Global plaats voor studenten en bedrijven. Voor meer informatie en het programma zie www.growingglobal.nl

Meer weten?
Arda van Dam, a.vandam@ondernemendemmen.nl

Meer projecten van OE