Online informatiebijeenkomst Sterk Techniekonderwijs (OE)

Met de werkgroep Sterk Techniekonderwijs in Emmen organiseren we deze online bijeenkomst voor een uitgebreide update over de stand van zaken. Wat is er, ondanks corona, tot nu toe al opgepakt, waar staan we nu en wat gaan we de komende tijd doen? Sprekers vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs praten u bij.

Programma:

Welkom en aanleiding (Herman G. Idema – OE)

Inleiding (Rolf Mulder – Hondsrug College)

Trends en ontwikkelingen 2025 (Herman G. Idema)

Stand van zaken arbeidsmarkt ZO Drenthe (Erik Oosterveld – UWV)

Stand van zaken bedrijfsleven/sectoren:

  • metaal (Michiel Jansen – OOM)
  • installatie (Bert de Vries – Techniek NL)
  • bouw (Johannes Noor – Bouwmensen)

Korte terugblik/eerste conclusies (Herman G. Idema)

Voortgang STO en instroom/uitstroom leerlingen techniek (Rolf Mulder)

Conclusie en aanbevelingen 2021 – 22  (Rolf Mulder en Herman G. Idema)

Wat gaan we doen met de resultaten (Rolf Mulder)

Datum en locatie

donderdag 15 april 15:00 - 16:30 uur
online

Bijeenkomsten