Kenniscafe: Plastics in de Circulaire Economie (EXTERN)

Sprekers van de avond zijn Dr. Vincent Voet, lector NHL Stenden Hogeschool en Dr. Katja Loos, hoogleraar aan de RUG. Het succes van plastics heeft een keerzijde; ze zijn niet kapot te krijgen. Is het mogelijk om op een vernieuwende manier plastics te ontwerpen, gebruiken en hergebruiken?

Klik hier voor nadere informatie en voor het kopen van een ticket.

Datum en locatie

woensdag 11 oktober 19:30 - 22:00 uur
NHL Stenden Hogeschool Emmen, Van Schaikweg 94, 7811 KL Emmen