Kenniscafé Emmen: Heeft de democratie nog toekomst? (EXTERN)

Klaas Jan Noorman en Marc Jager lichten hun visie toe.

Politieke partijen lopen leeg, mensen gaan minder stemmen en politici moeten steeds vaker hun beleid afstemmen op de volgende verkiezingen. Daarnaast spelen er grote problemen rondom het klimaat, de energie, de woningmarkt, de aardbevingen in Groningen en de werkdruk in de gezondheidszorg. De Haagse politiek komt niet verder dan het nemen van ad hoc maatregelen en neemt geen regie.

Politiek en nieuws zijn nauw aan elkaar gekoppeld. Veelal roept bijzonder nieuws een politieke reactie op. Anderzijds roepen politieke statements vaak journalistieke commentaren op. Soms in een piek van drie dagen. De hype van de korte termijn met weinig vergezichten. Het gesprek van de dag wordt zo tot een “waarheid”, want het stond toch in de krant. Daarnaast worden journalisten bedreigd en op bepaalde media-platforms wordt fakenews verspreid. Allemaal zaken die de democratie geen goed doen, en die juist polarisatie doen toenemen.

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de helft van de Nederlanders onvoldoende vertrouwen heeft in de politiek, maar uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat een ruime meerderheid wél vertrouwen heeft in de democratie.

Dat vertrouwen in de democratie is het uitgangspunt van de lezing van Klaas Jan Noorman en Marc Jager; beiden zijn al jaren actief in de politiek. Klaas Jan Noorman is al 30 jaar lid van de PvdA en Marc Jager bijna 30 jaar van het CDA.

Volgens Noorman en Jager zal de politiek hulp moeten vragen van burgers om de vertrouwenscrisis op te lossen. In landen om ons heen praten en beslissen burgers mee in ‘burgerberaden’. Een burgerberaad bestaat uit een groep gelote burgers en vormt een dwarsdoorsnede van de samenleving. Het is een raad die politici helpt om beslissingen te nemen over complexe en vaak polariserende onderwerpen. Het is een aanvulling op en versterking van het huidige democratische stelsel.

Na de pauze is er een forum waarin naast bovengenoemde sprekers ook Evert van Dijk, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden, zitting heeft.

Klaas Jan Noorman is mede-eigenaar van ProDO en voormalig lector energietransitie. Mark Jager is eveneens mede-eigenaar van ProDO. Hij is ook directeur van Royal Haskoning DHV Noord Nederland. ProDO is een onafhankelijk bureau dat gericht is op duurzaamheidsvraagstukken.

Bestel hier uw tickets.

Datum en locatie

woensdag 12 april 19:30 - 22:00 uur
NHL Stenden, Van Schaikweg 94, Emmen