Kenniscafé: De kloof tussen arm en rijk (EXTERN)

Spreker is Aleid Brouwer, bijzonder hoogleraar bij de RUG. Vanuit het oogpunt van brede welvaart is het belangrijk om behalve naar inkomen ook te kijken naar andere aspecten die voor mensen waardevol zijn. Naast materiële welvaart gaat het ook om gezondheid, onderwijs, milieu, leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en (on)veiligheid.

Klik hier voor nadere informatie en voor het kopen van een ticket.

Datum en locatie

woensdag 8 november 19:30 - 22:00 uur
NHL Stenden Hogeschool Emmen, Van Schaikweg 94, 7811 KL Emmen